Privacybeleid

Privacy Statement “Toneelvereniging De Burchtspelers”

Op 25 mei 2018 is de nieuwe algemene verordening ten aanzien van de gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze regeling zorgt er voor dat ook Nederland voldoet aan de Europese standaarden van de “general data protection regulation” (GDPR). Deze wetgeving raakt ook deels onze vereniging.

Middels dit privacy statement maken wij kenbaar hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van leden, sponsoren, donateurs en ‘vrienden van de burchtspelers’. Deze gegevens worden opgeslagen in programmatuur van Microsoft, meer in het bijzonder via, ‘Excel’, ‘Outlook’ en ‘Word’. Indien en voor zover bestanden te groot zijn om te verzenden wordt gebruik gemaakt van ‘We Transfer’.

De verwerking van de persoonsgegevens is nodig om de voorgenoemde personen op een correcte en adequate manier te kunnen bereiken. Een voorbeeld voor de leden is de uitnodiging tot de jaarlijkse ledenvergadering en de inning van de contributie. Een voorbeeld voor o.a. de donateurs is de berichtgeving omtrent nieuwe opvoeringsavonden en het innen van de donateursgelden. Onze vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onze vereniging zal te allen tijden zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

Indien behoefte is aan inzicht, aanpassing of verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens, kan middels een e-mail een verzoek worden gedaan aan de secretaris van de vereniging. Deze zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. 

Ten aanzien van de sociale media maakt onze vereniging gebruik van ‘Facebook’, om geïnteresseerde te bereiken. Hierbij gaan wij zorgvuldig om met gegevens die wij plaatsen. Indien op sociale media berichtgeving of andere media verschijnt die u niet wenst, kunt u een vergelijkbaar verzoek indienen als voorgenoemd.

Persoonsgegevens worden niet verder verspreid en zullen kort na uitschrijving of afmelding worden verwijderd. Indien gewenst kunnen bepaalde gegevens worden bewaard om een contact moment voor bijvoorbeeld een reünie te verwezenlijken.

Voor vragen en of klachten omtrent privacy kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging. Te bereiken via:

nicolette.blommers@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close